Политика за поверителност

Въпреки че този уебсайт може да бъде свързан с други уебсайтове, ние не предполагаме, пряко или косвено, каквото и да е одобрение, асоцииране, спонсорство, одобрение или принадлежност към свързан уебсайт, освен ако изрично не е посочено тук.

Трябва внимателно да прегледате правните декларации и другите условия за използване на всеки уебсайт, до който влизате чрез връзка от този уебсайт. Вашето свързване към всякакви други страници извън сайта или други уебсайтове е на ваш собствен риск.

Използване на "бисквитки"

Уебсайтът може да използва бисквитки, за да персонализира и улесни максимално навигацията на Потребителя в този сайт. Потребителят може да конфигурира своя браузър да уведомява и отхвърля инсталирането на изпратените от нас бисквитки.